Bel ons 085 023 9043

De Nieuwe Zorg Thuis is bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur (Lokaal Tarief)

zoeken
Lettertype: A A A

Kern en doelstelling van de functie

Het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden bij de cliënt thuis. Resultaten worden behaald op de volgende resultaatgebieden: huishoudelijke werkzaamheden, rapportage en signalering.

 

Situatieschets

De Huishoudelijk medewerker B werkt zelfstandig bij de cliënt thuis in stabiele en weinig complexe situaties. De cliënten zijn door ziekte, ouderdom, handicap of na een operatie wel in staat om de regie te voeren over het eigen huishouden, maar hebben ondersteuning in de uitvoering nodig.

 

Plaats in de organisatie

De Huishoudelijk medewerker B ontvangt hiërarchisch leiding van de Coördinator.

 

Interne en externe contacten

 

Intern:

 • Collega huishoudelijk medewerkers;
 • Algemeen manager
 • Coördinatoren
 • Planners
 • Zorg- en salarisadministratie

 

Extern:

 • Cliënten, diens familie en huisgenoten;
 • Mantelzorgers;
 • Zorgverleners andere specialismen;
 • Zorgverleners andere thuiszorgorganisaties.

 

Resultaatgebieden

 

 1. Huishoudelijke werkzaamheden;
 2. Rapportage en signalering.

 

Uitwerking in activiteiten en te behalen resultaten

 

 1. Huishoudelijke werkzaamheden:
 • Verricht huishoudelijke werkzaamheden aan huis en interieur;
 • Reinigt en strijkt kleding en linnengoed.

 

Te behalen resultaten:

 • De gedeeltes van het huis en interieur die schoongemaakt zijn, zijn stofvrij en schoon (schoon en leefbaar huis);
 • Kleding en linnengoed zijn gewassen en kreukloos gestreken en gevouwen;
 • De uitgevoerde huishoudelijke werkzaamheden zijn conform het zorgplan en naar tevredenheid van de cliënt verricht.

 

 1. Rapporteren en signaleren:
 • Registreert de verleende huishoudelijke werkzaamheden in de zorgmap (indien de cliënt dat wenst);
 • Laat cliënt op de daarvoor bestemde werkbrieven tekenen voor de in tijd verrichte huishoudelijke werkzaamheden;
 • Signaleert veranderingen in de situatie van de cliënt en rapporteert dit aan de leidinggevende. 

 

Te behalen resultaten:

 • De verleende werkzaamheden zijn na het afgelegde bezoek direct geregistreerd in de zorgmap (indien de cliënt dat wenst);
 • De werkbrieven zijn correct ondertekend en zijn tijdig na afloop van iedere periode volgens het inleverschema ingeleverd;
 • Veranderingen in de situatie van cliënt zijn tijdig gesignaleerd en gerapporteerd.

 

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

 

Kennis

Naast kennis van werkvoorschriften is enige praktische ervaringskennis vereist van algemene schoonmaakwerkzaamheden.

 

Zelfstandigheid

De werkzaamheden worden conform het zorgplan verricht waarin voorschriften en afspraken staan vastgelegd. Problemen in de werkuitvoering worden zoveel mogelijk zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op de leidinggevende.

 

Sociale vaardigheden

Een klantvriendelijke en hulpvaardige houding zijn nodig in het contact met cliënten bij het verrichten van huishoudelijke taken.

 

Risico’s, verantwoordelijkheid en invloed

Er is risico op materiële schade bij de uitvoering van de werkzaamheden en op immateriële schade in het contact met cliënten.

 

Uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang voor het uitwisselen van informatie met (familie van) cliënten. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het registreren van de huishoudelijke werkzaamheden in de zorgmap.

 

Bewegingsvaardigheid

Bewegingsvaardigheid is nodig voor het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

 

Oplettendheid

Oplettendheid is nodig voor het signaleren van veranderingen in de situatie van cliënt.

Tevens is oplettendheid nodig bij het bewaken van de veiligheid van cliënten bij het uitvoeren van de huishoudelijke werkzaamheden (waardoor bijvoorbeeld natte vloeren ontstaan en het snoer van de stofzuiger op de grond ligt).

 

Overige functie-eisen

 • Systematisch en hygiënisch werken is nodig voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden;
 • Integriteit en betrouwbaarheid zijn nodig om rekening te kunnen houden met de privacy van cliënten;
 • Een representatief voorkomen is van belang in het contact met cliënten;

 

Inconveniënten

 • Fysieke belasting treedt op bij het veelvuldig lopen, tillen van bijvoorbeeld was of emmers sop en het werken in een onnatuurlijke houding;
 • Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met vuil;
 • Risico op persoonlijk letsel kan ontstaan bij het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld door het uitglijden op een natte vloer.