Bel ons 085 023 9043

De Nieuwe Zorg Thuis is bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur (Lokaal Tarief)

zoeken
Lettertype: A A A

Kern en doelstelling van de functie

Het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden bij de cliënt thuis waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt zo veel mogelijk wordt gestimuleerd of in stand gehouden. Resultaten worden behaald op de volgende resultaatgebieden: huishoudelijke werkzaamheden, rapportage en signalering.

 

Situatieschets

De Huishoudelijk medewerker A werkt zelfstandig bij de cliënt thuis in ontregelde situaties. De cliënten zijn door ziekte, ouderdom, lichamelijke beperking, psychische klachten of na een operatie niet in staat om de regie te voeren over het eigen huishouden.

 

Plaats in de organisatie

De Huishoudelijk medewerker A ontvangt hiërarchisch leiding van de Coördinator.

 

Interne en externe contacten

Intern:

 • Collega huishoudelijk medewerkers;
 • Algemeen manager;
 • Coördinatoren;
 • Planners;
 • Zorg- en salarisadministratie.

 

Extern:

 • Cliënten, diens familie en huisgenoten;
 • Mantelzorgers;
 • Zorgverleners andere specialismen;
 • Zorgverleners andere thuiszorgorganisaties.

 

Resultaatgebieden

 1. Huishoudelijke verzorging;
 2. Rapportage en signalering.

 

Uitwerking in activiteiten en te behalen resultaten

 1. Huishoudelijke verzorging:
 • Voert de regie over het huishouden;
 • Stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënt op het gebied van huishoudelijke werkzaamheden of houdt deze zoveel mogelijk in stand;
 • Verricht huishoudelijke werkzaamheden aan huis en interieur;
 • Reinigt en strijkt kleding en linnengoed;
 • Biedt indien nodig ondersteuning bij de opvang en verzorging van kinderen;
 • Assisteert indien nodig bij het bereiden van maaltijden en eten en drinken, o.a. door het opwarmen van maaltijden.

 

Te behalen resultaten:

 • Er is structuur aangebracht in het huishouden van de cliënt;
 • De cliënt is, binnen de mogelijkheden, ondersteund in de zelfredzaamheid;
 • De gedeeltes van het huis en interieur die schoongemaakt zijn, zijn stofvrij en schoon;
 • Kleding en linnengoed zijn gewassen en kreukloos gestreken en gevouwen;
 • Kinderen zijn opgevangen en zo nodig verzorgd;
 • De uitgevoerde huishoudelijke werkzaamheden zijn conform het zorgplan en naar tevredenheid van de cliënt verricht.

 

 1. Rapporteren en signaleren:
 • Registreert de verleende huishoudelijke werkzaamheden in de zorgmap;
 • Laat cliënt op de daarvoor bestemde werkbrieven tekenen voor de in tijd verrichte huishoudelijke werkzaamheden;
 • Signaleert veranderingen in de situatie van de cliënt en rapporteert dit aan de leidinggevende.

 

Te behalen resultaten:

 • De verleende werkzaamheden zijn na het afgelegde bezoek direct geregistreerd in de zorgmap;
 • De werkbrieven zijn correct ondertekend en zijn tijdig na afloop van iedere periode volgens het inleverschema ingeleverd;
 • Veranderingen in de situatie van de cliënt zijn tijdig gesignaleerd en gerapporteerd.

 

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

Kennis

Kennis van schoonmaaktechnieken en middelen op niveau 1 of vergelijkbaar is nodig.

 

Zelfstandigheid

De werkzaamheden worden conform het zorgplan verricht waarin voorschriften en afspraken staan vastgelegd. Problemen op het gebied van huishoudelijke taken worden zoveel mogelijk zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op de leidinggevende.

 

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, luisteren, hulpvaardigheid en klantvriendelijkheid zijn nodig in het contact met cliënten bij het verrichten van huishoudelijke taken waarbij de zelfredzaamheid op dat gebied gestimuleerd wordt.

 

Risico’s, verantwoordelijkheid en invloed

Er is risico op materiële schade bij de uitvoering van de werkzaamheden en op immateriële schade in het contact met cliënten.

 

Uitdrukkingsvaardigheid

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang in het omgaan met vragen en wensen van (familie van) cliënten. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het registreren van de huishoudelijke werkzaamheden in de zorgmap.

 

Bewegingsvaardigheid

Bewegingsvaardigheid is nodig voor het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

 

Oplettendheid

Oplettendheid is nodig voor het signaleren van veranderingen in de situatie van de cliënt. Tevens is oplettendheid nodig bij bewaken van de veiligheid van cliënten bij het uitvoeren van de huishoudelijke werkzaamheden (waardoor bijvoorbeeld natte vloeren ontstaan en het snoer van de stofzuiger op de grond ligt).

 

Overige functie-eisen

 • Systematisch en hygiënisch werken is nodig voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden;
 • Integriteit en betrouwbaarheid zijn nodig om rekening te kunnen houden met de privacy van cliënten;
 • Een representatief voorkomen is van belang in het contact met cliënten.

 

Inconveniënten

 • Fysieke belasting treedt op bij het veelvuldig lopen, tillen van bijvoorbeeld was of emmers sop en het werken in een onnatuurlijke houding;
 • Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met vuil.
 • Risico op persoonlijk letsel kan ontstaan bij het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden, bijvoorbeeld door het uitglijden op een natte vloer.