Bel ons 085 023 9043

(Lokaal Tarief) DNZT is bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur

zoeken
Lettertype: A A A

Dienstverlener aan huis

Categorie:
Alkmaar
Sluitingsdatum:
Johnny Broekhuis
Locatie:
De Nieuwe Zorg Thuis
Afdeling:
Locatie Zaandam
Soort contract:
Tijdelijk contract

Voor een opdrachtgever in Alkmaar, zoeken we een nieuwe collega die wil gaan werken als Dienstverlener aan Huis.

Onder de werkzaamheden vallen onder andere de volgende werkzaamheden:
• schoonmaken, wassen, strijken en koken;
• de tuin onderhouden; 
• honden uitlaten; 
• boodschappen doen of medicijnen ophalen; 
• oppassen; 
• huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld een hulp in de huishouding voor ouderen en langdurig zieken;

Als Dienstverlener aan Huis, heeft u recht op:
• loon. Dit moet u vooraf afspreken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon;
• een vakantietoeslag van 8% en vakantiedagen;
maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor u geldt;
• verlof volgens de Wet arbeid en zorg;
• een veilige en gezonde werkomgeving. U heeft namelijk te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die daarvoor moet zorgen.

Geen gewone werknemer
Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. De particuliere opdrachtgever is uw arbeidsgever. De Nieuwe Zorg Thuis bemiddelt alleen in de tot stand koming van uw arbeidsovereenkomst. Zo kan de particuliere opdrachtgever uw arbeidsovereenkomst opzeggen zonder daarvoor toestemming te vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). U kunt dus zonder ontslagvergunning worden ontslagen. Uw particuliere werkgever moet wel de normale opzegtermijn in acht nemen.

Ook draagt de particuliere werkgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af. U bent dus niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). U heeft dus ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kunt u zich vrijwillig verzekeren bij het UWV (klik hier voor informatie daarover).

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met:
Jenneke Roorda, tel. 0900 2353698
mail: sollicitaties@dnzt.nl